Aikido træning for skoler og andre institutioner

Selv om Aikido teknikker er meget dynamiske med effektive ledlåse og kraftfulde kast, kan denne smukke kampkunst med lethed trænes af alle på en sikker og fornøjelig made, uanset alder eller køn.

Fordi Aikido baseres på naturlig bevægelser og bygger på princippet om at undgå modstand, kan alle træne disse teknikker med største fornøjelse.

Aikido undervises som en ikke-aggresiv kampkunst, og Aikido principper danner grundlaget for mange konflikthåndterings systemer.

Skoler i Tyskland er begyndt at anvende Aikido træning – som kaldes anti-agressionstræning – for at styrke elevernes selvværd, og samtidigt lære dem om ikke-aggressivt adfærd.

Netop til skoleelever på alle alderstrin kan Aikido være en fin indflydelse, både på det fysiske plan, hvor eleverne brænder energi af på en konstruktiv måde, og samtidigt lærer nogle vigtige menneskelige værdier og principper.

Skolelærer kan også drage stor nytte af Aikido træning, med henblik på at opnå anvendelige færdigheder indenfor ikke-voldelig selvforsvar, såvel som at kunne anvende principperne i konflikt situationer.

For yderligere information eller bestilling:
ethan@weisgard.com

Firma Aikido
Aikido for firmaer

Comments are closed.